Landelijke spindag 2022

Beste leden

Zaterdag 5 november kun je op eigen gelegenheid in de grote zitruimte met bar komen spinnen en bijkletsen, ……