Lidmaatschap

De contributie voor een heel kalenderjaar bedraagt € 15,00

Standaard ontvang je de Spinflits in de mail.

Wil je de Spinflits (in zwart-wit) op papier ontvangen dan kost dat € 12,50 extra als je in Nederland woont. Voor leden die in het buitenland wonen is de extra bijdrage € 17,50. Volgens het huishoudelijk reglement betaal je de werkelijke kosten van het versturen. Vallen de kosten hoger uit dan € 12,50/€ 17,50, dan wordt dat het volgende jaar verrekend.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap moet uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar worden opgezegd. Schriftelijk, telefonisch of via e-mail aan de ledenadministratie. Als het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd is de volledige contributie verschuldigd.

Opzeggingen voor het jaar 2023 moeten vóór 4 december 2022 door de ledenadministratie zijn ontvangen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Een kopie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is als digitaal bestand op te vragen bij de secretaris.

Aanmelden

Bent u al lid? dan kunt u hier inloggen met uw lidmaatschapsnummer en wachtwoord